a

"M i l a   C r e ş t i n ă"

Societate de caritate
Editură şi tipografie
 
Municipiul Fălticeni, str.Revoluţiei, bl.8,sc.B,ap.11, jud. Suceava
tef.0740494519; 0230-544533

bordurabordurabordura

Sediul: municipiul Falticeni,judetul Suceava -ROMANIA-

Preşedinte: Pr. Argatu V. Ioan

Membri: 1443

Persoane asistate: 400

Categorii sociale asistate:

 • elevi şi studenţi
 • handicapaţi
 • orfani
 • văduvi
 • azile de bătrâni
 • cămine de copii orfani
 • biseici sarace si cele in construire
 • familii saraca si cu multi copii
 • spitale de cronici, etc.

ISTORIC

Societatea a fost înfiinţată în anul 1991. Membrii fondatori: Pr. Argatu V.Ioan în colaborare cu Pr.Cristea Dumitru din Paşcani, Pr.Saftiuc Gheorghe din Dolhasca, Pr.Argatu Mihai din Iacobeni-Suceava; Pr.Ghetu Iulian din Vatra Dornei; Pr.Lehaci Leonte din Negreşti-Neamţ; Pr.Dolgu Nicolae din Broşteni; şi alţii.

Societatea, la înfiinţare, respectiv în perioada 1991-2002, a avut sediul în oraşul Vatra Dornei. Din noiembrie 2002, s-a mutat sediul în Municipiul Fălticeni.

Scopul şi obiectivul societăţii : este de a acorda asistenţă: socială, materială, financiară, spirituală, medicală şi de a ocroti categoriile defavorizate şi deficiente: handicapaţi, orfani, văduvi, bătrâni, copii străzii, bolnavi, sinistraţi, elevi şi studenţi, familii sărace şi cu copii mulţi, biserici sărace şi biserici în construire. (Art.6 Statut)

Societatea organizează şi desfăşoară următoarele activităţi: Sprijină şi organizează colectarea de fonduri pentru activităţi de caritate; sprijină asistenţa religioasă în şcoli, spitale şi armată; organizează colocvii şi simpozioane pe teme de filantropie; înfiinţează ateliere şi mică industrie pentru formarea de fonduri de caritate; deschide magazine de obiecte bisericeşti şi de materiale specifice categoriilor asistate; Construirea de Biserici şi capele; Tipărirea şi difuzarea unui periodic „Lumina Învierii”; înfiinţarea unei edituri şi a unei tipografii proprii; înfiinţarea unui post de radio, organizează festivităţi şi concerte cu scop caritabil, organizează excursii şi tabere de recreere cu asistaţii şi alte activităţi. (Art.8)

Membrii societăţii: calitatea de membru o pot dobândi numai membrii Bisericii Ortodoxe: credincioşii, preoţii şi ierarhii, pe baza unei adeziuni semnate. Limita de vârstă este cuprinsă între 14-90 ani.(Art.9)

 

STRUCTURA DE ORGANIZARE ADMINISTRATIVA se compune din:

 

UNITATEA CENTRALĂ (cu sediul în oraşul Fălticeni) şi 2 FILIALE: Filiala DOLHASCA, condusă de Pr.Saftiuc Gheorghe şi Filiala PASCANI, condusă de Pr. Cristea Dumitru.

 • Organele de conducere cu putere de decizie: 1.-Consiliul Central de Conducere – pentru Sediul Central; 2.- Consiliul de Conducere – pentru Filiale, ce se compun din 5 membrii.
 • Biroul administrativ este compus din: Presedinte, secretar, contabil, casier şi Comisia de cenzori.

Accesati site-urile: http://www.duhovniculortodox.ro

                                    http://www.parinteleilarionargatu.ro